1. Πνευματική Ιδιοκτησία 

  Τα περιεχόμενα που εμφανίζονται είναι ιδιοκτησία του Trikoma Seeds και δεν επιτρέπουν την ελεύθερη χρήση, αλλοίωση, εκμετάλλευση, αναπαράσταση, διανομή ή δημοσιοποίηση του γραφικού ή ενημερωτικού υλικού σε τρίτους, όπως λόγκος και πληροφορίες που προέρχονται από τη βάση δεδομένων.Απαγορεύεται η κατοχή ή χρήση οποιουδήποτε υλικού αυτής της ιστοσελίδας. Επιτρέπεται μόνο να γίνουν αντίγραφα για προσωπική χρήση.

 2. Εξαίρεση από την ευθύνη σχετικά με πληροφορίες στη βάση δεδομένων 

  Οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και μπορούν να διαφέρουν στο περιεχόμενο και την εμφάνιση.Το Trikoma Seeds δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις που μπορούν να επηρεάσουν τις περιγραφές/ιδιότητες των προϊόντων.

 3. Νομοθεσία και δικαιοδοσία 

  Οι παραπάνω γενικοί όροι βασίζονται στην τρέχουσα νομοθεσία που ισχύει στην Ισπανία σχετικά με τα αντικείμενα και θα εφαρμοστεί ό,τι είναι προβλεπόμενο από αυτή (νόμος 34/2002 της 11ης Ιουλίου, υπηρεσίες πληροφοριών και ηλεκτρονικού εμπορίου).Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Trikoma Seeds απευθύνεται μόνο σε ενηλίκους. Στην Ισπανία και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, τα άτομα από 18 ετών και άνω θεωρούνται ενήλικες. Συμβουλευτείτε την σχετική νομοθεσία της χώρας σας προκειμένου να τηρήσετε αυτούς τους όρους.

  Το Trikoma Seeds δεν φέρει ευθύνη για την ακατάλληλη ή παράνομη χρήση των προϊόντων που εμπορεύεται. Το online κατάστημά μας τηρεί την νομοθεσία της χώρας μας.

  Γενική νομική ειδοποίηση: συμβουλευτείτε τη νομοθεσία της χώρας σας σχετικά με τους σπόρους και τα προϊόντα που σχετίζονται με την καλλιέργεια Κάνναβης.

  Η εισαγωγή, κατοχή και το εμπόριο σπόρων κάνναβης απαλλάσσονται από τον μοναδικό κανονισμό της Βιέννης του 1961 σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες, που εξαιρεί αποκλειστικά τους σπόρους κάνναβης από την λίστα ναρκωτικών ουσιών.

  Οι νομοθεσίες και κανονισμοί σχετικά με τους σπόρους κάνναβης διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα. Για τον λόγο αυτόν, ζητάμε να ενημερωθείτε για τη σχετική νομοθεσία της χώρας σας. Σε πολλές χώρες όπως η Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία ή Ελβετία, το εμπόριο σπόρων κάνναβης δεν απαιτεί καμία ειδική άδεια.

Ως πελάτες του Trikoma Seeds σας ζητάμε να σεβαστείτε τους παρακάτω όρους: Το Trikoma Seeds εμπορεύεται σπόρους κάνναβης, καθώς και άλλα προϊόντα νόμιμα στην Ισπανία, πάντα υπό τον όρο ότι οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα σύμφωνα με τον νόμο. Το Trikoma Seeds δεν επιθυμεί να συμπεριλάβει κανέναν που να ενεργεί ενάντια του νόμου. Τονίζουμε αποκλειστικά πως όσοι ψωνίζουν από το trikomasseds.com είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το Trikoma Seeds ποτέ δεν έχει δώσει δικαιοδοσία σε τρίτους για διανομή σπόρων στην Ασία ή χώρες όπου το εμπόριο σπόρων κάνναβης είναι παράνομο, για αυτό και δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη σχετικά με το θέμα.