Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με προϊόν που δεν έχει επιλυθεί από την τεχνική υποστήριξη ή το προσωπικό πωλήσεων, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν εντός της περιόδου που καθορίζεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας.

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με την ομάδα Trikoma Seeds μέσω του email info@trikomaseeds.com αναφέροντας το προϊόν που θα επιστραφεί και τους λόγους της επιστροφής και θα απαντήσουμε μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, Οδηγίες για την επίσημη επιστροφή.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία ή σε ισοδύναμο. Οι αιτήσεις για προϊόντα που φθάνουν κατεστραμμένα λόγω ανεπαρκούς συσκευασίας δεν θα τηρηθούν.