Πολιτική απορρήτου Trikoma Seeds 4

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Οργανικού Νόμου 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, η Trikoma Seeds ενημερώνει τους πελάτες της ότι πόσα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν θα συμπεριληφθούν σε ένα αυτοματοποιημένο αρχείο προσωπικών δεδομένων , δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε από την Trikoma Seeds.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο από την TRIKOMA SEEDS για τη διαχείριση, τη διαχείριση και τη συντήρηση των συμβολαίων υπηρεσιών και εάν επιθυμείτε ρητά να το κάνετε για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες της Trikoma Seeds.

Ο σκοπός αυτού του αρχείου είναι να διευκολύνει την επεξεργασία των παραγγελιών και, μόνο εάν ο πελάτης το ζητήσει ρητά, να στείλει μελλοντικές εμπορικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους πελάτες μας.
Το TRIKOMA SEEDS εγγυάται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, συμφωνείτε να εκπληρώσετε την υποχρέωσή σας περί απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και την υποχρέωσή σας να τα διατηρήσετε και να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψετε την αλλοίωση, απώλεια, θεραπεία ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Επομένως, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς ούτε θα μεταφερθούν ή πωληθούν σε τρίτους.
Ο Χρήστης εγγυάται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται στην TRIKOMA SEEDS είναι αληθή και είναι υπεύθυνα για την κοινοποίηση τυχόν αλλαγών σε αυτά. Ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκληθεί στους Trikoma Seeds ή σε οποιονδήποτε τρίτο λόγω της συμπλήρωσης των εντύπων με ψευδή, ανακριβή, ελλιπή ή παλιά στοιχεία.
Οι πελάτες της TRIKOMA SEEDS μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματά τους πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης, κοινοποιώντας τα γραπτώς:
Με ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:

Σπόροι Trikoma

C / Roca Umbert, 9 ισόγειο
08907-L’Hospitalet de Llobregat
Βαρκελώνη
Καταλονία
Τηλέφωνο: +34 674 012 943
E-mail: info@trikomaseeds.com

Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, να συμβουλεύεται ή να τα τροποποιεί on-line. Η συμπλήρωση των εντύπων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο συνεπάγεται τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη για συμπερίληψη των προσωπικών του δεδομένων στο προαναφερθέν αυτοματοποιημένο αρχείο Trikoma Seeds.
Η Trikoma Seeds, έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή αλλοίωσης, απώλειας, θεραπείας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας στο Διαδίκτυο δεν είναι απόρθητοι.

Google privacy and terms site

HOW GOOGLE USES INFORMATION FROM WEBSITES OR APPLICATIONS THAT USE OUR SERVICES. You can consult all the information at the link GOOGLE PRIVACY AND TERMS SITE