Σύμφωνα με το νόμο 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου, σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων, το Trikoma Seeds ενημερώνει τους πελάτες του ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα σε ένα προσωπικό αρχείο, το οποίο διαχειρίζεται μόνο από το Trikoma Seeds.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο από τη διαχείριση για να φέρει εις πέρας μια παραγγελία, είτε να στείλει κάποιο ενημερωτικό υλικό σε περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμεί. Ο σκοπός λοιπόν του αρχείου αυτού είναι αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της παραγγελίας και μόνο σε περίπτωση που το θέλει ο πελάτης, το Trikoma Seeds μπορεί να στείλει κάποια διαφημιστικά μέιλ.

Το Trikoma Seeds εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύεται να ακολουθήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποστρέψει οποιαδήποτε χρήση τους σε μη αρμόδια άτομα. Για το λόγο αυτόν, κανένα από τα στοιχεία των πελατών μας δεν θα χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς, ούτε θα πουληθεί σε τρίτους.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων και οφείλει να γνωστοποιήσει στο Trikoma Seeds οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση κάποιου σφάλματος ή προβλήματος που σχετίζεται με τα στοιχεία που έχει δώσει ο πελάτης, ο μόνος υπεύθυνος για τις συνέπειες είναι ο ίδιος.

Οι πελάτες ανά πάσα στιγμή μπορούν να ζητήσουν τα δικαιώματά τους ως προς την είσοδο, διόρθωση και ακύρωση, απευθύνοντας στο παρακάτω e-mail ή ταχυδρομική διεύθυνση:

Trikoma Seeds

C/Roca Umbert, 9 bajos
08907-L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Catalunya
Teléfono: +34 674 012 943
E-mail: info@trikomaseeds.com

Ανά πάσα, στιγμή ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στα δεδομένα του και να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση on-line. Οι ηλεκτρονικές φόρμες που συμπληρώνει ο πελάτης στην ιστοσελίδα μας, ζητάνε την γνώση του χρήστη ως προς την διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων στο αρχείο που αναφέρθηκε παραπάνω.

Το Trikoma Seeds έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει τυχόν διαφυγή ή χρήση των προσωπικών δεδομένων από τρίτους, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, όμως ο πελάτες πρέπει να γνωρίζει ότι όταν πρόκειται για το ίντερνετ, καμία ενέργεια δεν είναι απόλυτα προστατευμένη.